понеділок, 21 грудня 2015 р.

Підсумки Місячника правових знань


Енергодарська міська рада Запорізької області

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1

Н  А  К  А  З

22.12.2015                                                                                               № 346

Про підсумки проведення Місячника
правових знань в ЕНВК№1

         На виконання річного плану роботи ЕНВК№1 та з метою формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод  людини і громадянина; знання й дотримання у поведінці Законів України у навчально – виховному комплексі №1  з 01.12.2014 р. по 25.12.2015 р. проходив місячник правових знань.
         Правова освіта є невід΄ємною частиною системи освіти, компонентом гуманітарного виховання молоді.
         Метою правового виховання молоді є формування в неї правової культури громадянина України, що насамперед передбачає свідоме ставлення до своїх прав і обов΄язків, закріплених у Конституції України. Важливе значення мають глибока повага до законів і правил людського співіснування, готовність дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активна участь в управління державними справами, рішуча боротьба з порушниками законів.
         Педагогічний колектив ЕНВК№1 під час проведення місячника ставив такі завдання:
-         озброєння школярів знаннями законів;
-         формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;
-         прищеплення учням поваги до держави і права;
-         вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого ставлення до громадянського обов΄язку;
-         формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності, намагання брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам.
     Класні керівники та вихователі ГПД 1-х класів провели виховні бесіди «Хто охороняє твоє здоров΄я», «Правила ввічливості», «Вчинки ввічливої, вихованої людини», «Тільки родина, як зірка єдина ,твій порятунок, надійний причал».
       Класні керівники та вихователі ГПД 2-х  класів  провели години спілкування «Діти: злочин і кара», виховну годину «10 грудня-Міжнародний день прав людини», годину спілкування «Подорож до країни «Права».
       Вихователі 3-х класіа провели бесіди «Кожен має свої обов’язки», «Небезпечні пустощі», «Якщо ти в гостях». «Як не стати жертвою злочину».
         Класні керівники та вихователі ГПД 4 –х класів провели тренінг експрес-висловлювання «Я знаю, що я маю право на…», виховні години «Чи несеш ти відповідальність за куріння в школі», «Славимо Збройні Сили України», бесіду «Знайомство з основними правовими документами».
         Класні керівники 5-х класів  провели тематичні класні години «Чому неможна вживати образливі, лайливі слова», «Що таке егоїзм».
         Класні керівники 6-х класів під час проведення заходів виховували почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови, відчуття себе громадянином України і розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування.
         Класні керівники 8-х класів провели інформаційні години про Міжнародний день прав людини та Всеукраїнський тиждень прав і свобод людини і громадянина, виховні години «Знайомство з Конвенцією ООН про права і свободи дитини», бесіду «Право і справедливість», диспут «Чи несе учень відповідальність за куріння в школі».
         Класні керівники  9-х класів провели виховний захід «Немає прав без обов’язків», усний журнал «Дисципліна – свобода чи необхідність», виховні бесіди «Дивіться на нас як на рівних», «Толерантне ставлення до людей з особливими потребами».
            Класні керівники 10-х класів провели бесіду-диспут «Дитячі пустощі та відповідальність перед законом», надали консультації «Людина і закони держави».
         Класні керівники 11-х класів під час проведених заходів сприяли формуванню шанобливого ставлення до державної символіки, правил та норм поведінки соціально важливих для суспільства, активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі, розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків.
         Класні керівники та педагоги старшої школи при проведенні вищезазначених заходів сприяли формуванню необхідності дотримуватися конституційно-правових норм, своїх прав і обов’язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.
         На загальношкільному рівні пройшли акція «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (відповідальні практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор), тематичні виховні години до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня прав людини, лекції начальника СКМСД Чорного Ю.С. для учнів 7-11 класів «Захистіть себе від СНІДу», показ відео соціальним педагогом ЕНВК№1 «Діти за ґратами», «Шкідливі звички».
         З метою виховання правової культури учнів та їхніх батьків практичний психолог ЕНВК№1 провела індивідуальні бесіди з батьками учнів 5 –х класів на тему «Батькам про підлітків».
         На підставі вищезазначеного та з метою подальшої системної роботи щодо правового виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1.     Роботу педагогічного колективу ЕНВК№1 з правового виховання
учнівської молоді вважати результативною.

2.     Відзначити роботу з правового виховання, набуття учнями досвіду в
правовому просторі заступника директора з ВР Пилипенко Л.Д., заступника директора з НВР Бондажевської О.П., соціального педагога Андрушко Ю.І., практичного психолога Ступачук В.В.

3.     Класним керівникам 1-11 класів активізувати свою діяльність згідно
з основними завданнями загальної середньої освіти, такими як:
-         виховання в учнів поваги до Конституції України та державних символів, почуття власної гідності та свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини та громадянина;
-         дотримання норм педагогічної етики;
-         виховання поваги до гідності кожної дитини;
-         контроль взаємовідносин у класних колективах, що призводить до конфліктних ситуацій, попереджає їх.

4.     Поновлювати виставку літератури з правознавства, сприяти вихованню в учнів, як читачів,  інтересу до правової літератури.
Постійно                                                       Лопушнян К.П.,бібліотекар

5.     Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи ЕНВК№1 Пилипенко Л.Д.


Директор ЕНВК№1                                           Т.В.Крамаренко

Робота гуртків ЕНВК№1 в канікулярний період 2015/2016 н.р.


Додаток до наказу ЕНВК№1
від 15.12.2015  №331

ГРАФІК
роботи гуртків ЕНВК№1 під час зимових канікул

Дата
Гурток
Години
28.12.2015
Школа проти СНІДу
Танцювальна група «Джерело»

Фітодизайн (сумісник)
Футбол
11.00-11.45
14.45-17.00
17.10-18.40
12.00-13.15
12.00-12.45
29.12.2015
Театральна група «Джерело»
Футбол
Рухливі ігри та забави

10.00-10.45, 11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
30.12.2015
Танцювальна група «Джерело»

Фітодизайн (сумісник )
Волейбол
14.45-17.00
17.10-18.40
12.00-13.15
9.00-10.30
04.01.2016
Театральна група «Джерело»
Танцювальна група «Джерело»

Баскетбол
11.00-11.45,12.00-12.45
14.40-18.10
18.20-19.50
9.00-10.30
05.01.2016
Рухливі ігри та забави
Сімейна розмова
Рівний-рівному
Театральна група «Джерело»
Баскетбол
11.00-11.45
10.00-10.45
11.00-11.45
11.00-11.45, 12.00-12.45
9.00-10.30
06.01.2016
Волейбол
9.00-10.30


середа, 2 грудня 2015 р.

В ЕНВК№1 стартував Місячник правових знань


Енергодарська міська рада Запорізької області

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1

Н  А  К  А  З

30.11.2015                                                                                                          № 318

Про проведення Місячника
правових знань
           

 Відповідно до річного плану роботи ЕНВК№1, із метою підвищення рівня правових знань учнів навчального закладу, попередження злочинності та правопорушень у дитячому та підлітковому середовищі, усунення причин і умов їх учинення

НАКАЗУЮ:

1.                Провести місячник правових знань з 01 грудня по 25 грудня 2015 року (додаток №1).

2.                Заступнику директора з виховної роботи Пилипенко Л.Д.:
     2.1. Розробити заходи з проведення місячника правових знань, спрямовані на набуття учнівською молоддю правових знань, формування поваги до закону та чіткої громадянської позиції.
     2.2. Організувати зустрічі, «круглі столи» з участю юристів, правознавців, працівників судової системи.
     2.3. Організувати виставки правової, юридичної літератури з питань реалізації основних прав і свобод людини, а також проведення уроків громадянського виховання «Мої громадянські права та обов’язки».
     2.4. Забезпечити проведення дня шкільного самоврядування «Мої права через самоврядування».
      
3.                Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бондажевській О.П.:
3.1. Організувати проведення Тижня правознавства з 07 по 14 грудня 2015 року (Додаток №2).

4.                Висвітлювати хід місячника правових знань в засобах масової інформації, шкільній газеті, просторі творчості класів.

5.                Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор ЕНВК№1   підписано                                                                        Т.В.Крамаренко


Підсумки Місячника знань з ОБЖ


Енергодарська міська рада Запорізької області

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1

Н  А  К  А  З

30.11.2015                                                                                     № 317

Про підсумки  Місячника
безпеки в ЕНВК№1

На виконання спільного наказу Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Добровільного пожежного товариства України в Запорізькій області та обласної організації Товариства Червоного Хреста України від 15.10.2015№297/0526/053/307  «Про проведення Місячника безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах області в 2015 році», наказу управління освіти Енергодарської міської ради від 26.10.2015 №271 «Про проведення Місячника безпеки в навчальних закладах міста», наказу ЕНВК№1 від 26.10.2015 №289 «Про проведення Місячника безпеки в ЕНВК№1», у зв’язку з чисельними  нещасними випадками з дітьми, що пов’язані з порушенням правил безпеки життєдіяльності, та з метою формування навичок здорового способу життя, громадського світогляду і громадської позиції підростаючого покоління щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, у тому числі пожежної безпеки у листопаді 2015 року в ЕНВК№1 відбувся Місячник безпеки (далі-Місячник), в якому взяли участь 1-11 класи. У ході Місячника проведено різноманітні заходи, а саме: конкурси та виставки дитячих малюнків на теми:  «Державна служба з надзвичайних ситуацій очима дітей» та «Обери життя»; екскурсії, відвідування учнями 7-В класу пожежної частини з метою навчання правилам безпечної життєдіяльності; кущовий семінар з представниками МНС для обговорення питань щодо запобігання загибелі і травмування дітей під час надзвичайних ситуацій; конкурс на кращий літературний твір з теми: «Що я знаю про пожежника-рятувальника?» (5-10 класи); творчий конкурс «Сам собі рятівник» (3-Б); виховні години із зазначеної тематики «Безпечне дитинство - майбутнє країни»; бесіди щодо здорового способу життя та безпеки життєдіяльності учнів тощо. Інформацію та фотоматеріали про хід Місячника розміщено на сайті ЕНВК№1, блогах вчителів.

НАКАЗУЮ:

1.Визначити переможцями шкільного етапу Місячника безпеки в номінації «Конкурс малюнків»: Звірика Микиту, Якимович Таїсію, Фоменко Сергія, Денисенко Анастасію, Возного Максима, Коваля Сергія (3-Б клас),  Волошину Поліну, Пономарьову Єлизавету, Катречко Марину (3-В клас).

2.Визначити переможцями шкільного етапу Місячника безпеки в номінації «Літературні твори»: Доценко Наталію, Чорняк Софію (5-Б клас), Сажко Андрія (6-Б клас), Заболотну Поліну, Клєшко Анну (8-А клас), Жукову Ганну, Баришеву Христину (8-Г клас).

3.Визначити переможцями шкільного етапу Місячника безпеки в номінації «Сам собі рятівник»: Сидоренко Олександра, Забурунова Владислава, Долю Андрія (3-Б клас).

4.Нагородити переможців шкільного етапу Місячника безпеки грамотами Енергодарського навчально-виховного комплексу №1.

5.Надати до Науково-методичного центру управління освіти ЕМР матеріали переможців шкільного етапу Місячника безпеки.
До 02.12.2015                               Пилипенко Л.Д., заступник директора з ВР

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор ЕНВК№1                підписано                          Т.В.Крамаренко

Акція «Відтворимо ліси разом»

15.09.2021 в межах  Акції «Відтворимо ліси разом» в закладі було проведено виховні години відповідної тематики. Учні молодших класів створюв...